Friday, December 28, 2007


తూర్పున ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు, పట్టుదలతో రగులుతున్న శ్రామికుడిలాగా...
మంచు తెరల ను, చెట్ట్ల ఆకుల ను ఛేదించుకుంటు నేల చేరుతున్న కిరణాలు,
అడ్డంకులను అధిగమిస్తూ, గమ్యం వైపు ఆతడు చేసే అలుపెరగని,ఆశావహ ప్రయాణం లాగా...
ఆ స్పర్శకు చలించి, చైతన్యం పొందిన ప్రకృతి, ఆతడిని వరించిన విజయ లక్ష్మి లాగా తోస్తున్నాయి...!